News

Petition – Registrazzjoni tal-Artijiet (Land Registration)

MLT Il-Kunsill Lokali ta l-Għzvilluppiarb B’solidarjetà ‘ mal-familji milquta fin-Nadur u anke l-Qala bl-aħħar żviluppi tar-reġistrazzjoni tal-artijiet qiegħed jinghaqa u jappoġġja l-petizzjoni li qed issir mill-Kunsill Lokali tan-Nadur. Ir-residenti tagħna huma mħeġġa  jiffirmaw din il-petizzjoni fl-ufiċċju tal-Kunsill tagħna ta L-Għarb sa mhux aktar tard minn nhar is-Sibt li ġej 14 ta’ Marzu 2020 sal-11am.Ġibu magħkom il-karta tal-identità.

ENG The Gharb Local Council in solidarity with the families in Nadur and also Qala affected by the recent development of the registration of title in their area is joining with the Nadur Local Council and is urging our residents to sign a petition to assist these families and their worrying situation. The petition can be signed at our Council’s office in Għarb till Saturday 14th March 2020 till 11.00 am. Please bring your identity card with you.

Earth Hour

Protect Our Loved Ones

Stay Positive and Stay Home

Petition – Registrazzjoni tal-Artijiet (Land Registration)

Fly to Smile Postponed

Health and safety and Fire Fighting Basic Course

Course Ghaqal Fid-dar (home management)

Traffic Management during school opening and closing hours

Għarb Boċċi Group

Europeon Mobility Week 2019 Winner