Home    |    Avviżi    |    Aħbarijiet mir-Raħal    |    Stqarrijiet Stampa    |    Mappa    |    Servizzi Lokali    |    Ikkuntatjana
< >
Home
Avvizi
Stqarrijiet Stampa
Offerti
Attivitajiet Annwali
Il-Pjazza
Publikazzjonijiet
Minuti
Arkivju

Aħbarijiet Lokali
Aħbarijiet Interna.
Sports
It-Temp fil-Gżejje.
Rati tal-Kambju

Dwar l-Għarb
Il-Kunsill
Servizzi fil-Lokali.
Servizzi Offruti mi.
Programm - L-Ewropa
Il-Ġemellaġġ ma'
Equalabel
Progett OBIMED

Storja tar-Raħal
Il-Parroċċa
Il-Mużew tal-Folkl.
Postijiet ta' Inter.
Traditional Recipies
Mappa
Ritratti

Ristoranti
Trasport lejn Gharb

Klubs Lokali
Iċ-Ċentru Parrokj.
L-Għarb Club ta' M.

Ikkuntatjana

Links
Traditional Recipies
BZAR AHDAR MIMLI
uinp_x55r54 uinp_x55r54
Jkollok bzonn:-
4 bzariet hodor zghar
kuccarina sardin maffeg
100g (4ozs) krema friska
100 (4ozs) gobon mahkuk
2 imgharef vodka jew gin
30g (1 1/4 ozs) butir
mgharfa dqiq
melh, bzar mithun u 'nutmeg'
Kif taghmel:-
1. Aqta' l-kappel t'isfel tal-bzaru , nehhi z-zerriegha, ahsel sewwa.
2. Sahhan il-butir f'tagen, zid dqiq hawwad sewwa, zid issardin l-krema u l- vodka jew gin hawwad sewwa, sajjar fuq nar baxx hafna ghal 10 minuti, hallieh jibred.
3. Sahhan il-forn gas mark 6 ghamel ftit zejt go dixx tal-forn.
4. Imla l-bzaru b'dik iz-zalza poggi go dixx il-forn sajjar ghal 40 minuta.
Servi jahraq.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>
Mur Lura Fuq