Home    |    Avviżi    |    Aħbarijiet mir-Raħal    |    Stqarrijiet Stampa    |    Mappa    |    Servizzi Lokali    |    Ikkuntatjana
< >
Home
Avvizi
Stqarrijiet Stampa
Offerti
Attivitajiet Annwali
Il-Pjazza
Publikazzjonijiet
Minuti
Arkivju

Aħbarijiet Lokali
Aħbarijiet Interna.
Sports
It-Temp fil-Gżejje.
Rati tal-Kambju

Dwar l-Għarb
Il-Kunsill
Servizzi fil-Lokali.
Servizzi Offruti mi.
Programm - L-Ewropa
Il-Ġemellaġġ ma'
Equalabel
Progett OBIMED

Storja tar-Raħal
Il-Parroċċa
Il-Mużew tal-Folkl.
Postijiet ta' Inter.
Traditional Recipies
Mappa
Ritratti

Ristoranti
Trasport lejn Gharb

Klubs Lokali
Iċ-Ċentru Parrokj.
L-Għarb Club ta' M.

Ikkuntatjana

Links
Il-Kunsill
Local_Councils__Elections_2013___L_Gharb.pdf F' Marzu ta' l-2013, saru l-elezzjonijiet għar-seba' leġiżlatura. Ġew eletti is-Sur David Apap Agius, is-Sur Emanuel Muscat, is-Sinjura Lisa Marie Brooke, is-Sinjura Carmen Vella u s-Sur Louis Apap. Matul l-ewwel laqgħa tal-kunsill is-sur David Apap Agius ġie konfermat bħala sindku għas-sit darba u s-sur Louis Apap ġie elett bħala viċi sindku.
<< 1 | 2 >>
Mur Lura Fuq