Home    |    Avviżi    |    Aħbarijiet mir-Raħal    |    Stqarrijiet Stampa    |    Mappa    |    Servizzi Lokali    |    Ikkuntatjana
< >
Home
Avvizi
Stqarrijiet Stampa
Offerti
Attivitajiet Annwali
Il-Pjazza
Publikazzjonijiet
Minuti
Arkivju

Aħbarijiet Lokali
Aħbarijiet Interna.
Sports
It-Temp fil-Gżejje.
Rati tal-Kambju

Dwar l-Għarb
Il-Kunsill
Servizzi fil-Lokali.
Servizzi Offruti mi.
Programm - L-Ewropa
Il-Ġemellaġġ ma'
Equalabel
Progett OBIMED

Storja tar-Raħal
Il-Parroċċa
Il-Mużew tal-Folkl.
Postijiet ta' Inter.
Traditional Recipies
Mappa
Ritratti

Ristoranti
Trasport lejn Gharb

Klubs Lokali
Iċ-Ċentru Parrokj.
L-Għarb Club ta' M.

Ikkuntatjana

Links
Servizzi Offruti mill-Kunsill
L-uffiċju tal-Kunsill Lokali tal-Għarb jkun miftuħ f'dawn il-ħinijiet:-
Mis-16 ta' Gunju sat-30 ta' Settembru Mit-Tnejn sal-Gimgħa : 8.00am - 12.30pm is-Sibt : 8.00am - 11.00am
Mill-1 t'Ottubru sal-15 ta' Gunju - Mit-Tnejn sal-Gimgħa : 8.00am - 3.00pm is-Sibt : 8.00am - 11.00am
Il-pubbliku ġenerali jista jagħmel l-ilmenti jew suġġerimenti tiegħu direttament fl-uffiċċju tal-kunsill, jew inkella permezz tat-telefon 21560556, fax 21562727 jew email ([email protected]). Għal appuntamenti mas- sindku wieħed jista jċempel l-uffiċċju tal-kunsill matul il-ħinijiet tal- ftuħ.
Servizz tal-Internet:
Is-servizz tal-internet huwa offrut b'xejn lir-residenti kollha mill-Kunsill Lokali. Dan is-servizz ġie introdott biex jgħin lil dawk kollha li għandhom bżonn dan is-servizz għal raġunijiet ta' edukazzjoni jew riċerka u m'għandhomx dan is-servizz id-dar. Billi dan is-servizz huwa offrut bil-wireless, wieħed jista' juża l-laptop tiegħu biex juża dan is-servizz. Ħinijiet huma l-istess bħal ħinijiet tal- ftuħ tal-uffiċju tal-kunsill.
Librerija:
Il-librerija tar-raħal hija mmexxieha mill-kunsill. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma t-Tlieta bejn 8.30am u 12.30pm u s-Sibt bejn 8.30pm u 11.00am. Il- librerija hija aġġornata regolarment b'kotba ġodda u wieħed jista jsib kotba bil-Malti u bl-Ingliż adattati kemm għal kbar kif ukoll għaż-żgħar. Il-kunsill jirċievi regolarment donazzjonijiet ta' kotba minn għand ir- residenti u jappella għall-ġenerożita tal-pubbliku f'dan ir-rigward.
Servizz tal-iSkart Goff (Bulky Refuse):
Is-Servizz tal-iSkart Goff jista jkun utilizzat billi ċċempel l-uffiċċju tal-kunsill lokali sabiex jinghata appuntament ghall-hin u gurnata ghall-gbir. Is-servizz jinghata bla hlas.
Servizz tal-Open Skip:
Servizz ta’ Open Skip liema servizz qiegħed jiġi offrut mill-Kunsill Lokali nhar ta’ Sibt. Dan is-servizz huwa miftuħ għar-residenti sabiex ikunu jistgħu jarmu l-iskart goff tagħhom ġewwa fih. Is-servizz matul is-sena 2017 ser jingħata fid-9.00am fi Triq Tumas Cassar fil-ġurnata tas-Sibt f’dawn id-dati segwenti: 7, 21 ta’ Jannar, 11, 25 ta’ Frar, 11, 25 ta’ Marzu, 8, 22 ta’ April, 6, 20 ta’ Mejju, 3, 17 ta’ Ġunju, 8, 29 ta’ Lulju, 12, 26 ta’ Awissu, 9, 30 ta’ Settembru, 14, 28 ta’ Ottubru, 11, 25 ta’ Novembru, 9, 23 ta’ Diċembru.
„ bir tal-iSkart:
Importanti: L-iskart m'għandux jinħareġ barra aktar minn siegħa qabel il- ħin tal-ġbir.
Servizz tal-Bring-In-Sites:
Wieħed jista jiddepożita skart separat - plastik, ħġieġ, karti u metall fil-Bring-In-Site li tisab fi Triq il-Viżitazzjoni maġenb il-grada tal- iskola. Barra minn hekk, wieħed jista jsib fl-uffiċċju tal-kunsill bin għall-batteriji wżati. Il-kunsill huwa sodisfatt bin-numru ta' residenti li qed jużaw dan is-servizz u jinkorraġġixxi oħrajn biex jibdew jagħmlu użu minn dan is-servizz.
Servizzi oħra offerti mill-Kunsill:
 • Permessi għad-despożitu ta' materjal tal-bini u materjal ieħor.
 • Permessi għat-tqegħid ta Kiddie Ride Machines jew Automatic Vending Machines,
 • Permissi għat-tqegħid temporanju ta' mwejjed u siġġijiet f'postijiet pubbliċi,
 • Permessi għad-divertiment pubbliku jew attivita simili f'postijiet miftuħa,
 • Applikazzjoni biex titpoġġa kjosk.
 • Mill-uffiċju tal-kunsill tista tinkiseb l-informazzjoni dwar l-korsijiet ta' filgħaxija li jsiru mid-dipartiment tal-edukazzjoni u anke informazzjoni dwar korsijiet oħra li l-kunsill jorganizza għar-residenti minn żmien għal żmien. Il-kunsill jorganizza korsijiet bħal korsijiet tal-kompjuter, korsijiet tal-first aid, u anke tal-ganutell skond l-bżonn u l-eżigenzi tar- residenti.
  Jistgħu jinkisbu wkoll ċerta formoli mill-kunsill bħal:-
  Applikazzjonijiet għall-Anzjani: • Applikazzjoni għall-'Meals on Wheels'
    • Applikazzjoni għall-universita tat-terz' eta
    • Applikazzjoni għal servizz ta' 'home helper'
    • Inkontinenza
    • Applikazzjoni għal servizz ta' handyman
    • Applikazzjoni għas-servizzi tat-telecare
    • Applikazzjoni għall-għajnuna tas-servizzi soċjali..
  Formoli Oħra: • Korsijiet tal-ETC
  • Formoli tal-ETC fejn tiddeskrivi l-bidu jew tmien ta' xi impjieg
  • formli għal VAT refunds fuq żwiġijiet u funerali
  • Applikazzjoni għal liċenzja ġdida biex topera garaxx tas-servizzi pubbliċi
  • Applikazzjoni għal liċenzja biex topera garaxx tas-servizzi pubbliċi sussidjarju
  • Liċenzja biex topera garaxx tas-servizzi pubbliċi - applikazzjoni għal transfer
  • Liċenzja biex topera garaxx tas-servizzi pubbliċi - applikazzjoni għal kanċellazzjoni tal-liċenzja
  • Applikazzjoni għal liċenzja ġdida biex teżerċita attivita kummerjali skond l-liġi tal-kummerċ (Kap. 441)
  • Applikazzjoni għal liċenzja ġdida biex teżerċita attivita kummerjali skond l-liġi tal-kummerċ (Kap. 441) fejn il-permess tal-bini ġa ġie miksub
  • Applikazzjoni għal bdil tal-kategorija jew għal żieda ta' attivitajiet fejn hu meħtieg permess mill-Awtorita tal-Ippjanar
  • Applikazzjoni għal transfer ta' liċenza għal fuq persuna oħra
  • Applikazzjoni għal transfer - wirt
  • Notifikazzjoni ta' kanċellazzjoni ta' liċenza
  • Applikazzjoni ta' liċenzja biex taħdem bħala negozjant fit-toroq
  • Applikazzjoni ta' liċenzja biex taħdem bħala negozjant tas-suq
  • Notifikazzjoni ta' ftuħ ta' ħanut sa tard bil-lejl
  • Applikazzjoni biex tbiegħ oġġetti tal-merċa fil-Ħdud u btajjel pubbliċi.
  Biex tagħmel appuntament mas-sindku, jekk jogħġbok ċempel lill-kunsill lokali fuq in-numru 21560556 waqt l-ħinijiet tal-uffiċċju.
  << 1 | 2 >>
  Mur Lura Fuq