Home    |    Avviżi    |    Aħbarijiet mir-Raħal    |    Stqarrijiet Stampa    |    Mappa    |    Servizzi Lokali    |    Ikkuntatjana
< >
Home
Avvizi
Stqarrijiet Stampa
Offerti
Attivitajiet Annwali
Il-Pjazza
Publikazzjonijiet
Minuti
Arkivju

Aħbarijiet Lokali
Aħbarijiet Interna.
Sports
It-Temp fil-Gżejje.
Rati tal-Kambju

Dwar l-Għarb
Il-Kunsill
Servizzi fil-Lokali.
Servizzi Offruti mi.
Programm - L-Ewropa
Il-Ġemellaġġ ma'
Equalabel
Progett OBIMED

Storja tar-Raħal
Il-Parroċċa
Il-Mużew tal-Folkl.
Postijiet ta' Inter.
Traditional Recipies
Mappa
Ritratti

Ristoranti
Trasport lejn Gharb

Klubs Lokali
Iċ-Ċentru Parrokj.
L-Għarb Club ta' M.

Ikkuntatjana

Links
Stqarrijiet Stampa
Attivita' fl-Italja - Youth Exchange - 2017
Kompli Aqra...
Attivita' fl-Olanda - Youth Exchange - Awwissu 2017
Kompli Aqra...
Activity in aid of Malta Community Chest Fund
Kompli Aqra...
Conference by Hon. Stefan Buontempo
Kompli Aqra...
Attivita' tal-Halloween ghat-tfal tal-primarja
Kompli Aqra...
European Mobility Week 2015
Kompli Aqra...
Filming f'Wied il-Mielah
Kompli Aqra...
Wirja tal-fotografija - FRAMMETTI
Kompli Aqra...
Harga Kulturali ghal Malta
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb 2015
Kompli Aqra...
Seher il-Punent 2015 - Festa Bettieh
Kompli Aqra...
Inawgurazzjoni – Xogholijiet ta’ Tisbih fil-Grawnd Perit Wigi Portelli, l-Gharb
Kompli Aqra...
Inawgurazzjoni Centru tas-Sahha ta’ l-Gharb
Il-Kunsill Lokali l-Gharb ilu ghaddej ghal diversi xhur b’hidma kontinwa fuq il-manutenzjoni u tigdid tac-Centru tas-Sahha ta’ l-Gharb. Ix-xogholijiet inkludew fost ohrajn tkabbir tal-post ...
Kompli Aqra...
Kampanja ta’ l-Istrina ġewwa l-Għarb
Kompli Aqra...
Seħer il-Punent 2014
Kompli Aqra...
L-inawgurazzjoni tar-restawr u luminazzjoni ġdid tal-faċċata, koppla u zuntier tal-Knisja Bażilika tal-Għarb
Kompli Aqra...
Attivita’ tal-Halloween
Kompli Aqra...
L-Inawgurazzjoni tal-vetturi ekoloġiċi
Kompli Aqra...
Car Free Day 2014
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb 2014
Kompli Aqra...
Infiorata 2014
Il-Lokalita’ ta’ l-Gharb ghadha kif iccelebrat il-festa tar-rahal iddedikata lil Vizitazzjoni tal-Madonna lil Santa Elizabetta. Ghat-13 sena konsekuttiva, l-Kunsill ta’ s-sehem tieghu waq...
Kompli Aqra...
Zjara mis-Segretarju Parlamentari Dr Stephan Buontempo
Nhar il-Gimgha 6 ta’ Gunju, 2014 l-Kunsill Lokali l-Gharb laqa’ lis-Segretarju Parlamentari Dr Stephan Buontempo ghal zjara ta’ kortesija. L-Onorevoli Buontempo gie milqugh mis-Sindku David...
Kompli Aqra...
Hatra ta’ Sindku Gdid ghall-Kunsill Lokali l-Gharb
Waqt laqgha tal-Kunsill Lokali l-Gharb li saret il-bierah 3 ta’ Marzu, 2014, is-Sur Louis Apap gie mahtur Sindku ta’ din il-lokalita’ wara li l-post ta’ Sindku kien vakant minhabba r-rize...
Kompli Aqra...
Ambaxxatur taz-zghazagh ta' l-Gharb
Nhar it-8 ta’ Novembru, 2013 il-Kunsill Lokali l-Għarb għażel lil Pierre Camenzuli sabiex ikun l-Ambaxxatur taż-Żgħaħagħ tal-lokalita’.
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Attivita’ tas-Siġra tal-Milied
Fis-19 ta’ Diċembru l-Kunsill Lokali l-Għarb organizza attivita’ tas-Siġra tal-Milied għat-tfal tal-Primarja ta’ l-Għarb li saret ġewwa ċ-Ċentru Ċiviku ta’ l-Għarb. Waqt din l-a...
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb

Nhar il-Erbgha 29 ta’ Awwissu, l-Kunsill Lokali l-Gharb iccelebra Jum l-Gharb 2012. Din is-serata inbdiet b’Quddiesa ta’ Radd il-Hajr gewwa l-Knisja Bazilika u Parrokkjali ta’ l-Gharb...
Kompli Aqra...
Infiorata

Il-Lokalita’ ta’ l-Gharb ghadha kif iccelebrat il-festa tar-rahal iddedikata lil Vizitazzjoni tal-Madonna lil Santa Elizabetta.

Ghall-10 sena konsekuttiva, l-Kunsill ta s-sehem...
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Mur Lura Fuq