Make Music Great 2017
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Novembru 2017
Kompli Aqra...
Make Music Great 2017
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Ottubru 2017
Kompli Aqra...
European Mobility Week 2017 - Il-Gimgha 22 ta' Settembru 2017
Kompli Aqra...
Marion Mizzi Wellbeing - Talk
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Settembru 2017
Kompli Aqra...
Harga Kulturali / Registrazzjoni Labra Influwenza
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb - 29 ta' Awwissu 2017
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Awwissu 2017
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Gunju 2017
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Mejju 2017
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - April 2017
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Marzu 2017
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Frar 2017
Kompli Aqra...
L-Isbah Xewqat
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Novembru 2016
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Ottubru 2016
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Settembru 2016
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Awwissu 2016
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Lulju 2016
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Gunju 2016
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Mejju 2016
Kompli Aqra...
Recycling Day! Come & Participate!
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - April 2016
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Frar 2016
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Nov 15
Kompli Aqra...
Read with Me fl-Iskola Primarja ta' l-Gharb
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Ottubru 2015
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Settembru 2015
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb 2015
Kompli Aqra...
Festa Bettieh - 16 ta' Awissu, 2015 - Pjazza Zjara tal-Madonna, l-Gharb, Ghawdex
Kompli Aqra...
Invit - Ftuh ufficjali tat-Titjib tal-Grawnd Perit Wigi Portelli
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Kunsill Lokali l-Gharb - Gunju 2015
Kompli Aqra...
Il-Pjazza - Fuljett ta' Informazzjoni - Kunsill Lokali l-Gharb - Mejju 2015
Kompli Aqra...
Bullettin 22 03 15
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali l-Gharb - Marzu 2015
Kompli Aqra...
Avviz mill-Enemalta

Enemalta tixtieq tavza li huwa ippjanat sospensjoni fis-servizz tad-dawl nhar il-Hamis 19 ta' Frar, 2015 bejn it-8.30 u s-14.00 fit-toroq segwenti:

TRIQ SAN KATALD

TRIQ ...
Kompli Aqra...
Carnival fl-Gharb - Ikkancellat
Il-Karnival fl-Gharb li kien ser ikun it-Tnejn 9 ta' Frar 2015 gie ikkancellat
Kompli Aqra...
Bullettin 08 02 2015
Kompli Aqra...
avvizi Kunsill Lokali l-Gharb - Frar 2015
Kompli Aqra...
Karnival fl-Gharb - 9 ta' Frar 2015
Kompli Aqra...
Bullettin 01 02 2015
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali Gharb - Jannar 2015
Kompli Aqra...
L-Isbah Xewqat
Kompli Aqra...
Kuncert Annwali - Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni
Kompli Aqra...
Bullettin 21 12 14
Kompli Aqra...
Bullettin 09-11-2014
Kompli Aqra...
Bullettin 02 11 14
Kompli Aqra...
Bullettin 26 10 14
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali l-Gharb - 19 10 14
Kompli Aqra...
Bullettin 19 10 14
Kompli Aqra...
Bullettin 12-10-14
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali l-Gharb - 28 ta' Settembru, 2014
Kompli Aqra...
Bullettin 21 09 14
Kompli Aqra...
Bullettin 14-09-2014
Kompli Aqra...
Bullettin 07-09-2014
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali l-Gharb - 7 ta' Settembru, 2014
Kompli Aqra...
Housing survey 2014
Kompli Aqra...
Bullettin 31 08 2014
Kompli Aqra...
Bullettin 24 08 14
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb 2014 Flyer
Kompli Aqra...
Tigdid tal-Karta tal-Identita' l-Gharb
Kompli Aqra...
Ta' Dbiegi Event
Kompli Aqra...
Bullettin 17 08 14
Kompli Aqra...
Bullettin 10 08 14
Kompli Aqra...
Bullettin 03 08 14
Kompli Aqra...
Bullettin 27 07 14
Kompli Aqra...
Bullettin 20 07 14
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali L-Gharb - 13 07 14
Kompli Aqra...
Bullettin 13 07 14
Kompli Aqra...
Bullettin 06 07 14
Kompli Aqra...
Kunsill Lokali l-Gharb - Avvizi - 15 ta' Gunju, 2014
Kompli Aqra...
Bullettin 1 ta' Gunju 2014
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb - 29 ta' Awwissu 2017
Kompli Aqra...
Bullettin 2 ta' Frar, 2014
Kompli Aqra...
Bullettin, 26 ta' Jannar, 2014
Kompli Aqra...
Il-Fiera fil-Berah ta' Jannar tigi ikkancellata
L-Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni tixtieq tavza li l-fiera fil-berah li kienet ser issir nhar il-Hadd 26 ta' Jannar giet ikkancellata.
Kompli Aqra...
Avvizi Kunsill Lokali l-Gharb 26 ta' Jannar, 2014
Kompli Aqra...
Bullettin - 19 ta' Jannar, 2014
Kompli Aqra...
Bullettin - 12 ta' Jannar, 2014
Kompli Aqra...
Bullettin 31 08 2014
Kompli Aqra...
Bullettin 5 ta' Jannar, 2014
Kompli Aqra...
Awguri mill-Kunsill Lokali l-Gharb
Kompli Aqra...
Bullettin 29 ta' Dicembru, 2013
Kompli Aqra...
Avvizi Kunsill Lokali l-Gharb 22 ta' Dicembru, 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 22 ta' Dicembru, 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 15 ta' Dicembru, 2013
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali l-Gharb - 15 ta' Dicembru, 2013
Kompli Aqra...
Bazaar tal-Milied
Kompli Aqra...
Bullettin 8 ta' Dicembru, 2013
Kompli Aqra...
Dreams of Vienna - kuncert minn l-Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni
Kompli Aqra...
Bullettin 24 ta' Novembru, 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 17 ta' Novembru, 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 10 ta' Novembru, 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 3 ta' Novembru, 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 27 ta' Ottubru, 2013
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali l-Gharb - 20-10-2013
Kompli Aqra...
Bullettin 20 ta' Ottubru, 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 13 ta' Ottubru, 2013
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali l-Gharb - 13 ta' Ottubru, 2013
Kompli Aqra...
Gheluq Ufficcju Amministrattiv is-Sibt 12 ta' Ottubru, 2013
GĦELUQ TAL-UFFIĊINI AMMINISTRATTIVI TAL-KUNSILLI LOKALI FL-ELEZZJONI TAL-ASSOĊJAZZJONI KUNSILLI LOKALI S-SIBT, 12 TA’ OTTUBRU 2013
Id-Dipartiment għall-Gvern Lokali jgħarraf l...
Kompli Aqra...
Bullettin 6 ta' Ottubru, 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 29 ta' Settembru, 2013
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali l-Gharb - 29 ta' Settembru, 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 22 ta' Sttembru, 2013
Kompli Aqra...
Bullettin - 8 ta' Settembru 2013
Kompli Aqra...
Kunsill Lokali l-Gharb - Avvizi - Settembru 2013
Kompli Aqra...
Avvizi - Kunsill Lokali l-Gharb - Awwissu 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 1 ta' Settembru 2013
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 25 ta' Awwissu 2013
Kompli Aqra...
Bullettin 18 ta' Awwissu 2013
Kompli Aqra...
TITNIEDA PETIZZJONI - KONTRA TIBDIL TAL-LINJA TAL-IZVILUPP FIL-PARTI GDIDA TA’ TRIQ TUMAS CASSAR KANTUNIERA MA’ TRIQ IL-VIZITAZZJONI
Waqt laqgha numru 7 tal-Kunsill kienet trattata applikazzjoni PC0026/13 sottomessa mid-Dipartiment tal-Artijiet lill-Mepa sabiex tkun mibdula linja ta’ triq Gdida fi Triq Tumas Cassar minn dik ...
Kompli Aqra...
Bullettin 4 ta' Awwissu, 2013
Kompli Aqra...
Skeda ta’ Gbir ta’ Skart matul is-Sajf 2013
Il-Kunsill Lokali l-Gharb jixtieq javza li minn nhar it-Tnejn 15 ta’ Lulju bdiet l-iskeda tas-sajf ta’gbir ta’ skart skond kif indikat segwenti:
It-Tnejn, l-Erbgha u l-Hamis l-iskart ji...
Kompli Aqra...
Hinijiet tal-Librerija
Il-Kunsill jixtieq javza li l-Librerija tal-lokal ser tibda tiftah kull nhar ta' Hamis mit-8.30am san-12.30pm u kull nhar ta' Sibt mit-8.30am sal-11am
Kompli Aqra...
Bullettin 28 ta' Lulju, 2013
Kompli Aqra...
Nominazzjonijiet ghall-Jum l-Gharb 2013
Ta’ kull sena l-Kunsill jorganizza Jum l-Gharb fid-29 t’Awissu. Fost l-attivijtajiet jinghataw ukoll diversi rikonoxximenti fosthom Premju Gharb, Premju Qlub Generuzi u Premju Volontarjat Lok...
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Seher il-Punent 2013
Kompli Aqra...
Avviz Enemalta - Skeda ta' Qtugh ta' Dawl

Avviz Enemalta - Skeda ta' Qtugh ta' Dawl

L-Għarb

Bidu Date/Hin 05/04/2013 at 08:30 Tmien Data/Hin 05/04/2013 at 15:00

Toroq Affetwati TRIQ L- ARCIPRIET GAMRI C...
Kompli Aqra...
Avvizi Importanti

Il-Kunsill Lokali l-Gharb jixtieq javza li:

Ghada l-Gimgha 29 ta’ Marzu mhux ser isir gbir ta’ skart peress li hija l-Gimgha l-Kbira u ghalhekk festa pubblika.

...
Kompli Aqra...
Il-Kunsill Lokali l-Gharb jixtieq javza li nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu, 2013 Festa ta’ San Guzepp mhux ser isir gbir ta’ l-iskart tar-reciklagg.
Kompli Aqra...
Publikazzjoni ta' 4 Snin Hidma
Il-Verzjoni kompluta tal-Pubblikazzjoni 4 Snin Hidma tista' tigi vizwalizzata fis-sezzjoni tal-Pubblikazzjonijiet ta' dan is-sit.
Kompli Aqra...
FUQ DIRETTIVA NAZZJONALI, L-KUNSILL LOKALI L-GHARB SER IKUN MAGHLUQ F’JUM L-ELEZZJONI NHAR IS-SIBT 9 TA’ MARZU, 2013
Kompli Aqra...
Invit - Inawgurazzjoni Leisure Park / Restawr Kappella taz-Zejt
Kompli Aqra...
Karnival fl-Għarb – Kompetizzjoni tal-kostumi
Il-Kunsill ser jorganizza serata tal-Karnival nhar il-Ħamis, 7 ta’ Frar fis-7.00 ta’ filgħaxija. Fost l-ispettaklu ta’ żfin minn gruppi tal-karnival ser jkollna l-kompetizzjonijiet ta’...
Kompli Aqra...
Karnival fl-Gharb 2013
Kompli Aqra...
Ħarġa Kulturali
Il-Kunsill Lokali l-Għarb ser jorganizza ħarġa kulturali madwar Għawdex nhar il-Ħadd 17 ta’ Frar, 2013. Il-ħarġa ser tinkludi Quddiesa u ikla ta’ nofs in-nhar. It-transport ser jitlaq ...
Kompli Aqra...
Laqgha Annwali tal-Lokalita'

Skond l-artiklu 70 ta’ l-Att dwar Kunsilli Lokali (Att Nru. XV ta’ l-1993), ser issir laqgha annwali tal-lokalita’ nhar il-Erbgha 30 ta’ Jannar, 2013 fis-sala tal-Kunsill Lokali, Tr...
Kompli Aqra...
L-Isbah Xewqat mill-Kunsill Lokali l-Gharb
Kompli Aqra...
Ġbir ta’ skart għar-reċiklaġġ fil-Milied u fl-Ewwel tas-Sena
Il-Kunsill Lokali l-Għarb jixtieq javża’ illi peress li din is-sena l-Milied u l-Ewwel tas-Sena ser jaħbtu t-Tlieta meta normalment jinġabru l-boroz tar-reċiklaġġ, għal dawk il-ġimagħ...
Kompli Aqra...
Open Day fil-Librerija
Il-Kunsill Lokali l-Għarb ser jorganizza Open Day fil-Librerija Lokali nhar il-Erbgħa 5 ta’ Diċembru, mit-8.30am sa 12.30pm. L-Għan ta’ din l-attivita’ huwa li jinkoraġġixxi residenti...
Kompli Aqra...
Kors ta’ Arranġamenti tal-Fjuri
Fix-xahar ta’ Novembru l-Kunsill ser itella’ Kors ta’ aranġamenti tal-fjuri li ser ikun assoċjat mal-Milied. Id-dati huma dawn segwenti: 16 ta’ Novembru, 23 ta’ Novembru u 30 ta’ No...
Kompli Aqra...
Show tal-Milied imtella’ mill-programm Dejavu
Kompli Aqra...
Open Day fil-Librerija
Il-Kunsill Lokali l-Għarb ser jorganizza Open Day fil-Librerija Lokali nhar il-Erbgħa 5 ta’ Diċembru, mit-8.30am sa 12.30pm. L-Għan ta’ din l-attivita’ huwa li jinkoraġġixxi residenti...
Kompli Aqra...
Car Free Day
Il-kunsill lokali tal-Gharb qieghed jorganizza 'Car Free Day' il-Hadd 23 ta' Settembru. Qieghdin jigu organizzati hafna attivitajiet. Ghal aktar informazzjoni ara il-flyer illinkjat hawn isfel.
Kompli Aqra...
Avviz ta' gbir ta skart ghal-gurnata ta' Santa Marija
Il-Kunsill Lokali l-Għarb jixtieq javża li fil-Festa ta' Santa Marija, 15ta' Awissu, 2012, l-iskart ser jinġabar bħas-soltu.
Kompli Aqra...
Footsteps, Ċentru ta` Kura għat-Tfal
Kompli Aqra...
Infiorata 2012
Il-Ħadd 29 ta` Lulju, għad-disa` sena konsekuttiva, se terġa` tiġi organizzata l-Infiorata. L-Infiorata tikkonsisti fi produzzjoni ta’ tapit magħmul mill-biċċiet ta` fjuri u petali diffe...
Kompli Aqra...