Home    |    Avviżi    |    Aħbarijiet mir-Raħal    |    Stqarrijiet Stampa    |    Mappa    |    Servizzi Lokali    |    Ikkuntatjana
< >
Home
Avvizi
Stqarrijiet Stampa
Offerti
Attivitajiet Annwali
Il-Pjazza
Publikazzjonijiet
Minuti
Arkivju

Aħbarijiet Lokali
Aħbarijiet Interna.
Sports
It-Temp fil-Gżejje.
Rati tal-Kambju

Dwar l-Għarb
Il-Kunsill
Servizzi fil-Lokali.
Servizzi Offruti mi.
Programm - L-Ewropa
Il-Ġemellaġġ ma'
Equalabel
Progett OBIMED

Storja tar-Raħal
Il-Parroċċa
Il-Mużew tal-Folkl.
Postijiet ta' Inter.
Traditional Recipies
Mappa
Ritratti

Ristoranti
Trasport lejn Gharb

Klubs Lokali
Iċ-Ċentru Parrokj.
L-Għarb Club ta' M.

Ikkuntatjana

Links
L-Għarb Club ta' Melbourne fl-Awstralja


Purċissjoni tal-Quddiesa ta' Ringrazzjament
tal-Kanonizzazjoni ta' Dun Ġorġ Preca
St Patrick's Cathedral
22 ta' Lulju, 2007
L-Għarb Club ta' Melbourne ġie mistieden biex jirrapreżenta lil-Lokalita tal-Għarb waqt il-Purċissjoni tal-Quddiesa ta' Ringrazzjament tal-ewwel qaddis Malti - San Ġorġ Preca. Din il-quddiesa saret fil-katedral ta St Patrick ta' Melbourne nhar il-Ħadd 22 ta' Lulju 2007.
Il-Membri tal-Klub Gharb ta' Melbourne jagħtu l-awgurju tagħhom lil Isqof Joe Grech tac-Celebrazzjoni tal-Kanonizzazjoni ta' Dun Ġorġ Preca


Festa Viżitazzjoni 2007
St Bernadette’s Community Centre
15 ta' Lulju 2007

Għan-nom tal-Għarb Klubb ta' Melboune nilqghakom għat-tieni festa tal-Viżitazzjoni li qed niċċelebraw f'Melbourne.

L-ewwel festa saret sena ilu u kienet ta' suċċess kbir. Mhux biss kien hemm nies dixxendenti mill-Gharb imma anke nies li ma kellhom l-ebda konnessjoni mal-Għarb li ġew jiżżelebraw il-festa magħna. Il-punti prinċipali ta' din il-festa kienu it-Tberik tal-banner tal-Viżitazzjoni u r-riċeviment li kellna. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li pparteċipaw.

Meta ġie ffurmat il-Klubb ta' Melbourne, kienet viżjoni tal-kumitat ta' voluntiera - Franky DeBrincat, Emmanuel Cauchi, Michael Apap, Sam Apap u Joe Mizzi li tiżdied il-popolarita ta' dan il-klubb. Wara iċ-ċelebrazzjoni tal-lum, kulħadd sa jkollu l-opportunita li jsir membru f'dan il-klubb tagħna.

Il-Banner tal-Kolleġjata tal-Għarb li ġie magħmul f'Għawdex u tbierek fil-festa ta dis-sena.
Toni u Liza Vella li ħallsu għall banner tal-Kolleġjata tal-Għarb.
L-artal maġġuri tas-St Bernardete's Community Centre waqt il-Festa.
Fr John Taliana MSSP jbierek il-Banner il-ġdid tal-kolleġjata tal-Għarb.


Agħfas hawnhekk biex tisma l-intervista li kellu Franky Debrincat, il-president tal-Għarb Club f'Melbourne mal-SMS M altese Radio. Din l-intervista ġiet imxandra mal-Awstralja kollha.


Festa Viżitazzjoni 2006
St Bernadette’s Community Centre
2 ta' Lulju 2006

Il Klub tal-Għarb ta' Melbournce jixtieq jilqghakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Festa tal-Viżitazzjoni tal-Madonna lil Santa Eliżabetta.

Ħafna minna llum għandhom konnesjoni mar-raħal tal-Għarb f'Malta u dawn jifhmu s-sinjifikat tal-festa tal-Viżitazzjoni. Ghalhekk flimkien man-nies tal-Għarb aħna wkoll ninghaqdu biex niċċelebraw din il-festa għażiża.

L-attivitajiet tal-lum sa ftit xhur ilu kienu biss ħolma. Imma kumitat ta' persuni dixxendenti mill-Għarb għamluha realta billi iffurmaw il-klub tal-Għarb ta' Melbroune u ddeċidew li jiċċelebraw il-festa tal-Viżitazzjoni kull sena.

Hija l-ħolma tagħna li din il-festa ssir punt ta' riferiment għal dawk kollha residenti f'Melbourne li għandhom xi konnesjoni mal-Għarb. Nixtiequ wkoll li bl-attivitatijiet tagħna nghaqqdu aktar il-komunita flimkien.

Fl-aħħar, nixtiequ nirringrazzjaw lis-sindku tal-Għarb, David Apap talli personalment ħallas għal banner tal-Viżitazzjoni li sa jkun mbierek minn Fr. Bonello. Dan il-banner sa jintqua fiċ-ċelebrazzjonijiet tagħna bħala simbolu tal-Klubb tal-Għarb f'Melbourne.

Ritratti mill-festa tal-Viżitazzjoni f'Melbourne - Il-Ħadd 2 ta' Lulju, 2006
Agħfas fuq ir-ritratt
biex tkabbru.
Mur Lura Fuq