Home    |    Avviżi    |    Aħbarijiet mir-Raħal    |    Stqarrijiet Stampa    |    Mappa    |    Servizzi Lokali    |    Ikkuntatjana
< >
Home
Avvizi
Stqarrijiet Stampa
Offerti
Attivitajiet Annwali
Il-Pjazza
Publikazzjonijiet
Minuti
Arkivju

Aħbarijiet Lokali
Aħbarijiet Interna.
Sports
It-Temp fil-Gżejje.
Rati tal-Kambju

Dwar l-Għarb
Il-Kunsill
Servizzi fil-Lokali.
Servizzi Offruti mi.
Programm - L-Ewropa
Il-Ġemellaġġ ma'
Equalabel
Progett OBIMED

Storja tar-Raħal
Il-Parroċċa
Il-Mużew tal-Folkl.
Postijiet ta' Inter.
Traditional Recipies
Mappa
Ritratti

Ristoranti
Trasport lejn Gharb

Klubs Lokali
Iċ-Ċentru Parrokj.
L-Għarb Club ta' M.

Ikkuntatjana

Links
Iċ-Ċentru Parrokjali
Iċ-Ċentru Parrokjali tal-Għarb ġie mwaqqaf fis-sena 1939. Din kienet l-idea ta' Dun Bernard Portelli meta wera x-xewqa tiegħu li r-raħal jkollu ċentru parrokjali fejn iż-żgħażagħ jkunu jistgħu jinġabru għal laqgħat ta' talb u attivitajiet oħra relatati.
Iċ-Ċentru Parrokjali huwa magħruf, fost l-oħran, għal-biċċiet tad-drama li tella matul iż-żmien. Din il-parti kulturali taċ-ċentru bdiet madwar 60 sena ilu. L-ewwel nies involuti fil-produzzjoni ta' dawn il-plays kienu Dun „ użepp Portelli, li kien ukoll ir-rettur tas-santwarju Ta' Pinu, Dun Alwiġ Mizzi li wara ingħaqqad mas-sależjani, Frenċ Mercieca li kien magħruf minn kulħadd bħala Frenċ tal-Għarb, u Dun Nikol Cauchi, li wara laħaq isqof ta' Għawdex.
Dun Bernard Portelli għen biex joħroġ l-aqwa talent f'dawn il-plays. Fost l- oħrajn ittellgħu plays bħal 'Is-Sigriet tal-Qrar', 'Genoveffa', Iż-Żewġ Surġenti', 'l-Iben il-Ħali' u oħrajn. Madanakollu, l-iżjed play li kellha suċċess kienet 'Il-Passjoni ta' Sidna „ esu Kristu' li ġiet miktuba minn Dun Alwiġ mizzi. Gejn is-snin 1944 u 1948, din il-play ġiet ppreżentata għal mhux inqas minn 46 darba.
Snin wara, Dun „ użepp Tabone għaqqad grupp ta' drama taħt l-isem 'Għarb Stage Christophers'. Dan il-grupp beda b'60 membru u pproduċa ħafna attivitajiet tal-pak u anke għen biex jinbnew l-estensjoni tas-sala u l-palk il-ġdid taċ-Ċentru. Fost il-produzzjonijiet mtellgħa minn dallgrupp insibu 'Wara l-Puritiera tal-Ħadid', 'il-Martri ta' Ċesarea', 'Oliver Cronwell', 'Is-Sejħa ta' Pinu', 'Laura', 'Ix-xabla tal-fidda', 'Iċ-Ċenturjun', 'L- Għanja tar-Rebbiegħa', Il-Vizzju tal-Vjaġġi', 'Min hu l-Ħati?', 'Dik is- Saħta' ta' Kunjata', u aktar riċentament 'Ben Jehuza' u 'Sally'.
Meta id-Djoċesi ta' Għawdex żiedet il-kunfidenza tagħha fiċ-Ċentri Parrokjali, id-direzzjoni taċ-Ċentru Parrokjali għaddiet minn taħt idejn il-grupp tad-drama għal kumitat li ġie ffurmat biex offri s-servizz taċ- Ċentru Parrokjali lil għaqdiet oħra fir-raħal. Llum, dan il-kumitat huwa ffurmat minn dawn il-membri:
Direttur Arċipriet Mons K Gauci
Ass Direttur Kan. Dun „ użepp Tabone
Segretarja Carmen Vella
Kan Dun Michael Galea
Edward-J Depasquale
Ignatius Farrugia
Michael Bajada
Lewis Micallef
Gie ffurmat ukoll kumitat taż-żgħażagħ fi ħdan iċ-Ċentru Parrokjali biex jorganizza attivitajiet għaż-żgħażagħ tar-raġal. Il-membri ta' dan il-grupp huma:
Direttur Dun Michael Galea
President Ms Marlene Cauchi
Membri Mr Mark Apap
Ms Maureen Attard
Ms Nancy Camenzuli
Mr Chistopher Cauchi
Ms Josephine Cauchi
Ms Stephanie Coppini
Ms Denise Farrugia
Mr David Micallef
Ms M'Anne Piscopo
Iċ-Ċentru Parrokjali tal-Għarb illum għandu sala u palk għall-attivitajiet , kamra għat-talb, sala tal-konferenzi li ġiet inawgurata fl-1 ta' Jannar 2000 u anke sala tal-logħob u bar li jkunu miftuħin kuljum.
Mur Lura Fuq