Home    |    Avviżi    |    Aħbarijiet mir-Raħal    |    Stqarrijiet Stampa    |    Mappa    |    Servizzi Lokali    |    Ikkuntatjana
< >
Home
Avvizi
Stqarrijiet Stampa
Offerti
Attivitajiet Annwali
Il-Pjazza
Publikazzjonijiet
Minuti
Arkivju

Aħbarijiet Lokali
Aħbarijiet Interna.
Sports
It-Temp fil-Gżejje.
Rati tal-Kambju

Dwar l-Għarb
Il-Kunsill
Servizzi fil-Lokali.
Servizzi Offruti mi.
Programm - L-Ewropa
Il-Ġemellaġġ ma'
Equalabel
Progett OBIMED

Storja tar-Raħal
Il-Parroċċa
Il-Mużew tal-Folkl.
Postijiet ta' Inter.
Traditional Recipies
Mappa
Ritratti

Ristoranti
Trasport lejn Gharb

Klubs Lokali
Iċ-Ċentru Parrokj.
L-Għarb Club ta' M.

Ikkuntatjana

Links
Dwar l-Għarb
Il-kelma "l-Għarb" ġejja mill-Għarbi li tfisser l-punent ta' Għawdex - simbolu ta' fejn jsir inżul ix-xemx. Bl-Għarbi, il-kelma l-Għarb hija miktubha ‘herb’.
Il-motto tar-raħal huwa "In extremo vigilat" li jfisser "Għassies max-xifer"
L-Għarb tfisser Punent, u fil-fatt r-raħal tal-Għarb jinsab fil-punent tal- gżira ta' Għawdex. Il-ħajja f'dan ir-raħal bdiet sekli ilu. Wieħed jista jsib l-għeruq antiki fiċ-ċentru tar-raħal fejn diversi djar għandhom eżempji ta galleriji bl-iskultura tal-ġebel.
Il-populazzjoni tal-Għarb hija ta' madwar 1266 b'total ta' 400 familja. L- Għarb ikopri territorju ta' 14.3 kilometri kwadri. L-Għarb jisnab fejn żewġ rħula oħra - San Lawrenz u l-Għasri u fuq n-naħa l-oħra tal-Għarb hemm il-baħar.
L-Għarb sar parroċċa fl-1679 li waslet biex beda l-bini ta' knisja ġdida fuq stil barokk. Il-Knisja ġiet mibnieha bejn l-1699 u l-1729. Hija għandha faċċata eleganti li tixbah dik ta' San Anjeże ta Borromini li tinsab fi pjazza Navona f'Ruma. Naturlament dik tal-Għarb hija verżjoni aktar sempliċi.
Il-pjazza tal-Għarb li hija tipikament Għawdxija ġiet murieha fuq ħafna kartonlini. Fil-pjazza nsibu wkoll mużew sabiħ tal-folklor li fih kull xorta ta' tifkiriet tal-istorja tal-gżejjer tagħna.
Fl-Għarb insibu wkoll uħud mill-isbaħ kampanja t'Għawdex partikularment fl-inħawi Ta' Dbieġi li hija l-ogħla għolja f'Għawdex. Ta' Dbieġi nsibu wkoll ċentru tal-isnajja Għawdxin.
Fil-limiti tal-Għarb nsibu wkoll l-kappella ta' San Dimitri. Skond il- leġġenda, l-ewwel kappella ta' San Dimitri kienet mibnieha maġenb xifer l- irdum minn mara li kellha binha li ġie meħlus mill-jasar minn għand San Dimitri.
Fil-viċinanzi tal-Għarb nsibu wkoll il-Bażilika Ta' Pinu li huwa santwarju mill-aktar iminenti f'Malta. Kien f'dan is-santwarju li fl-1883 li mara mir- raħal tal-Għarb semgħet il-viċi tal-Verġni Marija.
Il-Kunsill Lokali
David Apap
Is-Sindku Attwali:
Is-Sur David Apap Agius
Sindku: David Apap Agius
Viċi Sindku: Raymond Cassar
Kunsilliera: Lisa Marie Brooke
Carmen Vella
Emanuel Muscat
Segretarja Eżekuttiva: Joanne Attard
Uffiċċju: Triq il-Viżitazzjoni, Għarb, GRB 1044
Nru. tat-Telefon: (+356) 21 560 566
Nru. tal-Fax: (+356) 21 562 727
Email: [email protected]
Mur Lura Fuq